Trang chủ EDA | Doman - Hosting | Siêu thị trực tuyến

Phân loại những mẫu cổng kiểm soát phân làn

Điều hành viên: rain_vietnam

Phân loại những mẫu cổng kiểm soát phân làn

Gửi bàigửi bởi thuctaphanhtinhxanh » Thứ 3 18 Tháng 10, 2022 11:00 am

<p>&nbsp;</p>

<p>PH&Acirc;N LOẠI NHỮNG MẪU CỔNG KIỂM SO&Aacute;T PH&Acirc;N L&Agrave;N TH&Ocirc;NG DỤNG<br />
Gi&aacute;m s&aacute;t an ninh một ứng dụng cần thiết g&oacute;p phần đảm bảo trật tự, an to&agrave;n. Những thiết bị th&ocirc;ng minh ra đời với thiết kế th&ocirc;ng minh sẽ tăng cường việc gi&aacute;m s&aacute;t. Cổng kiểm so&aacute;t l&agrave; loại cổng đặc biệt với khả năng quản l&yacute; c&aacute;c lượt v&agrave;o ra. Hiện nay nhiều nơi đang sử dụng c&aacute;c cổng kiểm so&aacute;t l&agrave;m phương tiện kiểm so&aacute;t lối ra v&agrave;o</p>

<p><strong>Ưu điểm của cổng kiểm so&aacute;t ph&acirc;n l&agrave;n</strong></p>

<ul>
<li>Được l&agrave;m từ chất liệu tốt như th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ n&ecirc;n lắp đặt được ở nhiều địa điểm</li>
<li>Ph&acirc;n c&aacute;c l&agrave;n v&agrave;o, ra ri&ecirc;ng biệt</li>
<li>Độ rộng của lối đi ph&ugrave; hợp</li>
<li>Lu&ocirc;n đảm bảo t&iacute;nh an to&agrave;n cao, chỉ đ&oacute;ng khi đi qua hết</li>
<li>Kiểm tra, đ&oacute;ng mở tự động</li>
<li>Khi ứng dụng cổng ph&acirc;n l&agrave;n đều mang lại hiệu quả cao trong gi&aacute;m s&aacute;t người ra v&agrave;o</li>
<li>Hỗ trợ c&aacute;c nơi c&oacute; thể dễ d&agrave;ng ph&acirc;n l&agrave;n v&agrave; kiểm so&aacute;t</li>
<li>An ninh lu&ocirc;n được kiểm so&aacute;t tốt v&agrave; dễ d&agrave;ng hơn</li>
<li>Theo d&otilde;i được tốt mọi th&ocirc;ng tin, hoạt động</li>
<li>Việc gi&aacute;m s&aacute;t, quản l&yacute; sẽ thực hiện nhanh ch&oacute;ng, đơn giản</li>
<li>Ph&acirc;n l&agrave;n được người v&agrave;o ra, tr&aacute;nh ra v&agrave;o tự do</li>
</ul>

<p><br />
<a href=" https://idworld.com.vn/cong-swing-barrier.html " target="_blank"><strong>Cổng ph&acirc;n l&agrave;n</strong></a> l&agrave; d&ograve;ng cổng được thiết kế rất đặc biệt. Những mẫu th&ocirc;ng dụng hiện nay gồm c&oacute;</p>

<p>Cổng ba c&agrave;ng (tripod barrier)<br />
L&agrave; d&ograve;ng c&oacute; c&aacute;nh cổng được thiết kế ba chạc, khi cho ph&eacute;p 1 người đi qua th&igrave; c&aacute;nh cổng tự đ&ocirc;ng gập lại. Sau đ&oacute; sẽ trở về trạng th&aacute;i đ&oacute;ng ban đầu. Cổng được thiết kế rất chắc chắn gi&uacute;p ch&uacute;ng c&oacute; thể chịu được điều kiện khắc nghiệt. T&ugrave;y loại, c&oacute; loại th&igrave; đ&atilde; c&oacute; thiết kế t&iacute;ch hợp sẵn đầu đọc c&oacute; loại cần kết hơp c&ugrave;ng đầu đọc kiểm so&aacute;t</p>

<p><a href=" https://idworld.com.vn/cong-tripod-turnstile.html " target="_blank"><strong>Cổng xoay tripod</strong></a> thiết kế ph&ugrave; hợp để ứng dụng tại c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave;, nh&agrave; m&aacute;y, ph&ograve;ng gym,...</p>

<p><strong>Cổng kiểm so&aacute;t Flap Barrier</strong><br />
Được thiết kế hiện đại v&agrave; cũng rất sang trọng n&ecirc;n nhiều nơi sử dụng. Ti&ecirc;u biểu như sảnh c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave;, khu văn ph&ograve;ng. Đảm bảo được quy tr&igrave;nh hoạt động gi&aacute;m s&aacute;t được thực hiện nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c. Cổng sẽ mở ra một lối vừa đủ để đi qua</p>

<p>Lắp đặt cổng n&agrave;y kh&aacute; nhanh nhạy, kh&ocirc;ng tốn thời gian. Những lượt ra v&agrave;o đều sẽ được ghi ch&eacute;p lại phục vụ cho quản l&yacute;</p>

<p>Cổng kiểm so&aacute;t ph&acirc;n l&agrave;n&nbsp; Swing Barrier</p>

<p>Cũng c&oacute; thiết kế kh&aacute; tương tự như <a href=" https://idworld.com.vn/cong-flap-barrier.html " target="_blank"><strong>cổng Flap barrier</strong></a>&nbsp;n&ecirc;n cũng l&agrave; loại được nhiều nơi sử dụng. Sau khi nhận được y&ecirc;u cầu mở cửa th&igrave; c&aacute;nh cổng sẽ gập lại. Độ rộng của lối đi vừa phải, đảm bảo an to&agrave;n với cả trẻ nhỏ hay người gi&agrave;</p>

<p>Chất liệu của cổng cũng l&agrave; loại tốt nhất n&ecirc;n c&oacute; thể lắp ở nhiều nơi m&agrave; vẫn đảm bảo tuổi thọ</p>

<p>Cổng kiểm so&aacute;t ph&acirc;n l&agrave;n một ứng dụng hiện đại, chuy&ecirc;n nghiệp</p>
thuctaphanhtinhxanh
 
Bài viết: 142
Ngày tham gia: Thứ 5 19 Tháng 9, 2013 8:34 am

Quay về Rao vặt khác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến19 khách

cron