Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Các dự án hỗ trợ cho các tổ chức doanh nghiệp đã triển khai!

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 06 Tháng 4, 2008 6:33 pm
gửi bởi eda
Đây là các dự án mà EDA., JSC. đã hỗ trợ một số doanh nghiệp, tổ chức triển khai thành công ứng dụng mã nguồn mở cho toàn bộ hệ thống CNTT của mình, đặc biệt là sử dụng hệ điều hành Ubuntu. Chúng tôi sẽ phân tích các mô hình, ứng dụng và kinh nghiệm đã triển khai tại đây!