Trang chủ EDA | Doman - Hosting | Siêu thị trực tuyến

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN FRIENDLY

Trao đổi về các gói phần mềm ứng dụng văn phòng: OpenOffice, AbiWord...

Các điều hành viên: wwwlehuysang, thientuyettinh, hadobac

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN FRIENDLY

Gửi bàigửi bởi tdhung » Thứ 4 21 Tháng 1, 2015 1:45 pm

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TIN HỌC HOÀNG HƯNG
- Địa chỉ: 20/12 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.62 762 911 - 0987 765 001 - 0909 179 829
- Email: contact@tinhochoanghung.com - Website: tinhochoanghung.com
GIỚI THIỆU
PHẦN MỀM KẾ TOÁN FRIENDLY
Kính gửi : Quý Công ty

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng sự phát triển của Chúng tôi trong thời gian qua. Kính chúcc Quý khách hàng ngày một phát triển và gặt hái nhiều thành công mới công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phần mềm kế toán Friendly được xây dựng dựa trên tiêu chí : dễ sử dụng, nhanh và chính xác trong công tác quản lý kiểm sóat tài chính kế toán và quản lý kinh doanh, giảm thao tác thủ công ghi chép và quản lý sổ sách kế toán một cách logic, hiệu quả, chính xác. Tổ chức phần mềm bao gồm các phân hệ sau :
I. Các phần hành chức năng trên phần mềm
1. Kế toán tiền mặt, ngân hàng
2. Kế toán thanh toán tạm ứng
3. Quản lý mua hàng – công nợ phải trả
4. Quản lý bán hàng – công nợ phải thu
5. Quản lý hàng hoá tồn kho
6. Kế toán tài sản cố định
7. Kế toán công cụ dụng cụ
8. Kế toán tổng hợp
9. Kế toán thành phẩm
10. Kế toán giá thành sản xuất.
11. Hệ thống danh mục
II. Nội dung trên các phân hệ
1. Phân hệ kế toán tiền:
o Chứng từ thu - chi tiền mặt.
o Chứng từ rút – gửi nhân hàng
o Chứng từ kế toán khác.
o Báo cáo tiền:
§ Báo cáo quỹ tiền mặt thu chi hàng ngày tại Công ty.
§ Theo dõi chi tiết số dư, nhật ký vào ra tại các ngân hàng.
§ Báo cáo tổng hợp số dư theo Ngân hàng.

Ø Đáp ứng yêu cầu: Thực hiện công tác thu chi tiền mặt và TGNH kịp thời hàng ngày, cho phép tham chiếu tồn quỹ tiền mặt trên các form lập chứng từ thu chi tiền mặt. Báo cáo kịp thời và phản ánh chính xác lượng tiền mặt và TGNH lưu thông hàng ngày.

2. Phân hệ quản lý hoạt động kinh doanh hàng hóa:
o Chứng từ nhập hàng hóa
o Chứng từ nhập khẩu hàng hóa
o Chứng từ nhập chuyển kho nội bộ
o Chứng từ nhập hàng bán bị trả lại.
o In phiếu nhập theo mẫu có sẵn.
o Báo cáo nhập hàng hóa
§ Thống kê số lượng vật tư, hàng hoá mua theo nhà cung cấp, theo nhóm, mã hàng hóa….
§ Báo cáo nhập hàng theo mặt hàng và nhà cung cấp.
§ Công nợ mua hàng theo từng nhà cung cấp.
o Chứng từ xuất bán hàng hóa
o Giá xuất kho: trung bình cuối tháng.
o Chứng từ xuất chuyển kho nội bộ.
o Chứng từ xuất khác.
o Báo cáo xuất bán hàng hóa
§ Sổ chi tiết bán hàng hoá theo khách hàng, mặt hàng, nhóm hàng….
§ Báo cáo theo dõi doanh thu tiêu thụ qua các kênh phân phối.
§ Sổ chi tiết công nợ phải thu theo đối tượng khách hàng.
§ Sổ tổng hợp công nợ phải thu theo đối tượng khách hàng.
§ Phân tích tuổi nợ phải thu.
o Báo cáo hàng hóa tồn kho:
§ Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hóa.
§ Thẻ kho hàng hóa.
§ Truy vấn tồn kho hàng hóa
§ Sổ chi tiết tài khoản kho hàng hóa.
§ Sổ tổng hợp tồn kho.
§ Báo cáo chi tiết nhập hàng theo mặt hàng và theo NCC.
§ Báo cáo chi tiết xuất hàng theo mặt hàng và khách hàng.
o Danh mục ngành hàng
o Danh mục loại hàng.
o Danh mục nhóm hàng.
o Danh mục hàng hóa.

Ø Đáp ứng yêu cầu: Thực hiện công tác nhập xuất hàng hóa kịp thời, báo cáo chính xác và nhanh chóng doanh thu phát sinh hàng ngày.
- Báo cáo kịp thời và phản ánh chính xác lượng hàng hóa nhập xuất và tồn kho hàng ngày.
- Hệ thống báo cáo doanh thu được tổ chức tiện ích với nhiều cách chọn lọc thể hiện số liệu doanh thu, giá vốn, lãi gộp nhằm phục vụ cho công tác báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày cho Ban Giám Đốc một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
- Báo cáo công nợ phải thu chi tiết và tổng hợp theo từng đối tượng khách hàng, Bảng phân tích tuổi nợ phải thu nhằm tiện ích cho việc theo dõi phân tích tuổi nợ của từng khách hàng nhằm kiểm soát các khoản công nợ quá hạn thanh toán.

3. Phân hệ quản lý hoạt động kinh doanh các loại hình dịch vụ:
o Chứng từ xuất dịch vụ theo từng lọai sản phẩm dịch vụ.
o Báo cáo doanh thu dịch vụ:
§ Báo cáo theo dõi doanh thu dịch vụ từng loại sản phẩm dịch vụ.
§ Chi tiết công nợ phải thu dịch vụ
§ Tổng hợp công nợ phải thu dịch vụ.
Ø Đáp ứng yêu cầu:
- Hệ thống báo cáo doanh thu dịch vụ được tổ chức một cách chuyên nghiệp và rất tiện ích với nhiều cách chọn lọc thể hiện số liệu doanh thu dịch vụ, giá thành sản phẩm dịch vụ, lãi gộp nhằm phục vụ cho công tác báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày cho Ban Giám Đốc một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
- Với tiện ích cho phép truy xuất nhiều dạng báo cáo doanh thu nhằm giúp cho Ban Giám Đốc doanh nghiệp thuận lợi trong việc theo dõi doanh thu, lãi gộp cho từng lọai sản phẩm dịch vụ một các kịp thời và chính xác.

4. Phân hệ quản lý Công cụ dụng cụ:

o Chứng từ nhập CCDC
o Chứng từ Xuất CCDC
o Chuyển danh sách CCDC sang tháng sau.
o Báo cáo CCDC
§ Thẻ CCDC
§ Bảng tính phân bổ CCDC
§ Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng.
o Cập nhật danh mục CCDC
o Cập nhật số dư đầu kỳ CCDC
o Đổi số chứng từ.
Ø Đáp ứng yêu cầu:
- Đáp ứng yêu cầu quản lý tất cả công cu dụng cụ sử dụng tại doanh nghiệp, cho phép theo dõi CCDC được sử dụng tại từng bộ phận. Chức năng phân bổ chi phí CCDC tự động giúp doanh nghiệp giảm tối đa thời gian tác nghiệp đồng thời cung cấp số liệu chính xác và kịp thời.

5. Kế toán tài sản cố định:
o Chứng từ nhập TSCĐ.
o Chứng từ Xuất TSCĐ.
o Tính khấu hao TSCĐ tự động.
o Chuyển danh sách TSCĐ sang tháng sau.
o Báo cáo TSCĐ.
§ Bảng tính khấu hao TSCĐ.
§ Bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ.
§ Thẻ TSCĐ.
§ Bảng theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng.
§ Báo cáo tổng hợp tăng giảm TSCĐ.
o Cập nhật danh mục TSCĐ.
o Cập nhật số dư đầu kỳ TSCĐ.
o Đổi số chứng từ.

Ø Đáp ứng yêu cầu:
- Đáp ứng yêu cầu quản lý tất cả TSCĐ sử dụng tại doanh nghiệp, cho phép theo dõi TSCĐ được sử dụng tại từng bộ phận. theo dõi phát sinh tăng giảm TSCĐ theo từng thời điễm. Chức năng phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ tự động giúp doanh nghiệp giảm tối đa thời gian tác nghiệp đồng thời cung cấp số liệu chính xác và kịp thời.

6. Phân hệ Kế toán tổng hợp:
o Chức năng tổng hợp chứng từ phát sinh.
o Chuyển số dư tài khoản.
o Nhật ký đóng mở sổ kế toán.
o Báo cáo tổng hợp
§ Sổ cái chi tiết tài khoản.
§ Sổ cái tổng hợp tài khoản.
§ Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng.
§ Tổng hợp tài khoản theo đối tượng.
§ Bảng kê chứng từ phát sinh.
o Báo cáo tổng hợp chi phí.
§ Báo cáo chi tiết chi phí theo khoản mục.
§ Báo cáo tổng hợp chi phí năm.
§ Phân bổ chi phí 142 - 242.
o Báo cáo tài chính.
§ Bảng cân đối số phát sinh.
§ Bảng cân đối kế toán.
§ Báo cáo KQHĐKD.
§ Bảng lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

7. Phân hệ quản lý hệ thống danh mục:
o Danh mục tỷ giá.
o Danh mục nhóm đối tượng.
o Danh mục đối tượng
o Danh mục bộ phận
o Danh mục tài khỏan.
o Danh mục lọai hình.
o Danh mục khỏan mục phí.
o Danh mục kết chuyển.
o Danh mục tùy chọn.
o Danh mục kho.
o Danh mục đơn vị tính.
o Danh mục khu vực.
o Danh mục tỉnh thành…..

8. Yêu cầu đặc thù
Với những yêu cầu đặc thù về bán hàng, sản xuất, chúng tôi sẽ phân tích khảo soát và phát triển phẩn mềm chuyên sâu đặc thù theo đúng với yêu cầu thực tế tại Quý công ty. Với những nghiệp vụ đặc thù sau mà chúng tôi đã triển khai với khách hàng theo yêu cầu thực tế :
- Quản lý điều phối đơn hàng
- CRM khách hàng đặt hàng từ Website
- Quản lý sản xuất, tính giá thành sản phẩm.
- Thiết kế quy trình nghiệp vụ theo thực tế yêu cầu khách hàng.
- Kế toán theo mô hình tổng công ty, nhiều chi nhánh.
- Kế toán về chiết khấu giá, chính sách khuyến mãi, ngân sách sử dụng,…

II. Giao diện tham khảo
Xem tại
tinhochoanghung.com/cung-cap-giai-phap/gioi-thieu-friendly-accounting_7.html
tdhung
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 2 14 Tháng 10, 2013 3:49 pm

Quay về Ứng dụng văn phòng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron