Trang chủ EDA | Doman - Hosting | Siêu thị trực tuyến

Top 3 mẫu Barrier bán chạy nhất Quý 1 2022

Điều hành viên: rain_vietnam

Top 3 mẫu Barrier bán chạy nhất Quý 1 2022

Gửi bàigửi bởi thuctaphanhtinhxanh » Thứ 7 23 Tháng 4, 2022 11:44 am

<h2 style="text-align:center"><strong><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Top 3 mẫu Barrier b&aacute;n chạy nhất Qu&yacute; 1 2022</span></span></strong></h2>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="color:#3498db"><strong>Barrier</strong></span>&nbsp;l&agrave; thiết bị được ứng dụng rộng r&atilde;i nhất trong c&aacute;c hoạt động kiểm so&aacute;t ra v&agrave;o, giải ph&aacute;p kiểm so&aacute;t b&atilde;i đỗ xe, kiểm so&aacute;t phương tiện giao th&ocirc;ng,... Barrier tự động ng&agrave;y một được cải tiến v&agrave; th&ocirc;ng dụng tr&ecirc;n thị trường. Ch&uacute;ng hoạt động một c&aacute;ch tự động, bảo mật kh&ocirc;ng chỉ d&ugrave;ng cho c&aacute;c hoạt động gi&aacute;m s&aacute;t an ninh m&agrave; c&ograve;n đượng ứng dụng rộng r&atilde;i tại c&aacute;c b&atilde;i đỗ xe tự động. Barrier được kết hợp với c&aacute;c thiết bị kh&aacute;c như v&ograve;ng từ, bộ điều khiển trung t&acirc;m, camera, đầu đọc tầm xa, đầu đọc tầm gần,... để kiểm so&aacute;t an to&agrave;n v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.&nbsp;Bộ v&ograve;ng từ được sử dụng để ph&aacute;t hiện c&aacute;c vật thể như xe v&agrave;o hoặc ra trước barrier.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Dựa v&agrave;o đặc điểm, kiểu d&aacute;ng barrier được ph&acirc;n th&agrave;nh 3 loại barrier ch&iacute;nh bao gồm barrier cần thẳng, barrier cần gập v&agrave; barrier h&agrave;ng r&agrave;o. Cả 3 loại tr&ecirc;n đều được sử dụng rộng r&atilde;i tại c&aacute;c b&atilde;i đỗ xe, trạm thu ph&iacute;, trạm kiểm so&aacute;t, cổng ra v&agrave;o.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:26px"><span style="color:#3498db"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>1</strong></span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong> Đứng vị tr&iacute; đầu bảng: Thanh chắn barier SMT-BS306</strong></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Với thiết kế đẹp mắt, sang trọng, th&ocirc;ng b&aacute;o đ&egrave;n LED hiện đại. T&ocirc;ng m&agrave;u v&agrave;ng chủ đạo l&agrave;m nổi bật l&ecirc;n kh&ocirc;ng gian cần kiểm so&aacute;t, cũng như g&acirc;y ch&uacute; &yacute; đến người d&ugrave;ng, tr&aacute;nh những va đập kh&ocirc;ng đ&aacute;ng tiếc xảy ra tại c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, hay ban đ&ecirc;m.</span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><img alt="" src="/Images/Uploadimages/Products/2022/04/15-04-2022/SMT-bs306(1).jpg" style="height:314px; width:500px" /></span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Model: SMT-BS306</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Thương hiệu: ZKTeco</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Nguồn điện: AC110V/220V,50/60Hz</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Nhiệt độ hoạt động: -25 độ C &ndash; 75 độ C. Độ ẩm: &lt;= 90%</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">K&iacute;ch thước: 350 (D)*280(W)*1010 (H) mm. Tổng trọng lượng: 47kg</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Mức độ bảo vệ: IP44</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">C&ocirc;ng suất định mức: 100W</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">M&agrave;u sắc: M&agrave;u v&agrave;ng cam ti&ecirc;u chuẩn ( c&oacute; thể t&ugrave;y chỉnh)</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Tần số điều khiển từ xa: 430MHZ. Khoảng c&aacute;ch điều khiển từ xa: &lt;=30m</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Chiều d&agrave;i thanh chắn: 4.5 m, 6m&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Tốc độ đ&oacute;ng mở: 3s &nbsp;(4.5m), 6s (6m)</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><a href=" https://idworld.com.vn/parking-barrier/ ... bs306.html " target="_blank"><strong>SMT-BS306</strong></a> thuộc ph&acirc;n kh&uacute;c <a href=" https://idworld.com.vn/parking-barrier.html " target="_blank"><strong>Barrier gi&aacute; rẻ</strong></a> nhưng đem lại hiệu quả c&ocirc;ng việc rất cao, lợi &iacute;ch đem lại cao hơn với mức gi&aacute; th&agrave;nh chi ph&iacute; bỏ ra. Ph&ugrave; hợp với c&aacute;c b&atilde;i đỗ xe, c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, khu c&ocirc;ng nghiệp, nh&agrave; m&aacute;y,....</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:26px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="color:#3498db">2</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"> Đứng vị tr&iacute; Top 2&nbsp;</span></span>Barrier tự động BFT GIOTTO BT&nbsp; A&nbsp;&nbsp;- Italya</strong></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><a href=" https://idworld.com.vn/parking-barrier/ ... bt-a-.html " target="_blank"><strong>BFT GIOTTO BT&nbsp; A</strong></a>&nbsp; l&agrave; barier cao cấp được sản xuất từ Italia, c&oacute; tốc độ n&acirc;ng hạ cần nhanh v&agrave; hoạt động ổn định, d&ugrave;ng r&ocirc;ng r&atilde;i trong nhiều&nbsp; m&ocirc;i trường hoạt động tại c&aacute;c b&atilde;i gửi xe th&ocirc;ng minh trung t&acirc;m thương mại, nh&agrave; m&aacute;y.. Thiết kế đẹp mắt, sang trọng l&agrave; sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.</span></span></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Images/Uploadimages/Products/2022/04/15-04-2022/t%E1%BA%A3i%20xu%E1%BB%91ng.jpg" style="height:200px; width:350px" /></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Model: Barriers GIOTTO BTA&nbsp; , tay cần d&agrave;i 3- 6met<br />
-Xuất sứ : ITALYA<br />
&middot;- Nguồn cấp: 230VAC, 50/60 HZ;<br />
- C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ: 300W<br />
- M&ocirc; men: &gt; 350Nm<br />
- Điện &aacute;p m&ocirc; tơ: 24VDC;<br />
- Cấp độ bảo vệ: IP54;<br />
- Nhiệt độ m&ocirc;i trường hoạt động từ: -10oC đến +50oC<br />
- Loại c&aacute;nh n&acirc;ng thẳng, thời gian n&acirc;ng c&aacute;nh tay: 4 gi&acirc;y.Tay cần hợp kim nh&ocirc;m d&agrave;i 6,0 m&eacute;t<br />
- Độ ồn: &lt; 80 dB<br />
- C&oacute; chế độ giảm tốc;<br />
-Thiết bị giới hạn: kết hợp điện v&agrave; điều chỉnh điện tử;<br />
-Thiết lập c&aacute;c tham số: lập tr&igrave;nh bằng tay hoặc m&agrave;n h&igrave;nh LCD.<br />
- Tự động dừng hoặc đảo chiều khi ph&aacute;t hiện vật cản;<br />
- Cơ chế kh&oacute;a: Cơ kh&iacute;;<br />
- Dạng kh&oacute;a cơ: kh&oacute;a ch&igrave;a;<br />
- Chống va chạm: Encoder;<br />
- 01 điều khiển để b&agrave;n</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Kiểu d&aacute;ng, m&agrave;u sắc đẹp mắt thanh lịch ph&ugrave; hợp với c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; nước, dự &aacute;n, khu vui chơi, t&ograve;a nh&agrave; chung cư, s&acirc;n bay,&nbsp; nh&agrave; m&aacute;y,....&nbsp;</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:26px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="color:#3498db">3</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"> Đứng ở v&iacute; tr&iacute; thư 3&nbsp;R&agrave;o chắn tự động barrier JieShun JSDZ0208</span></span></strong></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><a href="idworld.com.vn/parking-barrier/rao-chan-tu-dong-barrier-jieshun-jsdz0208.html" target="_blank"><strong>JSDZ0208</strong></a> l&agrave; r&agrave;o chắn b&atilde;i đỗ xe th&ocirc;ng minh được sản xuất từ&nbsp;thương hiệu nổi tiếng JieShun - với thiết kế đẹp mắt, si&ecirc;u bền v&agrave; đặc biệt l&agrave; tốc độ n&acirc;ng hạ cần cực nhanh, từ 0,8 - 1,5s. Được sản xuất tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến nhất, đạt ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &acirc;u -&nbsp;&nbsp;tạo n&ecirc;n hoạt động an to&agrave;n, nhanh ch&oacute;ng,.... Với m&agrave;u sắc sang trọng ghi v&agrave;ng đồng tạo điểm nhấn cho khu vực kiểm so&aacute;t.</span></span></p>

<ol>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Model: JSDZ0208</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Nguồn cấp&nbsp; : AC220</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Nhiệt độ hoạt động : - 25 -70*C</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Độ ẩm tương đối : 95%</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Động cơ điện: 150W</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Ti&ecirc;u chuẩn chống nước : IP54</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Chống đập: Hồng ngoại chống đập, radar chống đập, cảm ứng mặt đất chống đập</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Chiều cao của c&aacute;nh tay : 930mm</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">K&iacute;ch thước ( L*W*H): 370x330x105</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Cần thẳng : JSDZ0208</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Cần gập: JSDZ0208-03</span></span></li>
</ol>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Images/Uploadimages/Products/2022/04/15-04-2022/JSDZ0208.png" style="height:324px; width:320px" /></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Tốc độ cao nhanh chỉ với 0,8-1,5s cho 1 lần l&ecirc;n xuống hạ cần, ph&ugrave; hợp với c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, t&ograve;a nh&agrave; với lượng ra v&agrave;o đ&ocirc;ng đ&uacute;c tần xuất cao, tr&aacute;nh &ugrave;n tắc phương tiện giao th&ocirc;ng ra v&agrave;o.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; 3 mẫu Barrier được b&aacute;n chạy nhất Qu&yacute; I - 2022, hi vọng sẽ gi&uacute;p Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể lựa chọn được sản phẩm ph&ugrave; hợp với mục đ&iacute;ch sử dụng của m&igrave;nh!</span></span></p>
thuctaphanhtinhxanh
 
Bài viết: 142
Ngày tham gia: Thứ 5 19 Tháng 9, 2013 8:34 am

Quay về Rao vặt khác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến18 khách

cron